AzerWeb HomeEnglish
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAll

   
Ətraflı axtarış

 Job - Head Accountant (AZINKA)

 Duration: 03.06.2011 - 29.06.2011

AZINKA HR&CC is an HR&Recruitment Company and we are seeking for a Head Accountant

Əmək haqqı: 800-1000AZN

 

 

Tələb olunan biliklər:

- Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi və mühasibat uçotu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu və digər normativ sənədlərləri;

- Beynəlxalq Mühasibat uçotu üzrə biliklər arzuediləndir;

- Kompyuter proqramlarında sərbəst işləmək bacarığı (Excel, 1C mühasibatlıq);

 

 

Öhdəliklər:

 

- Uçotun müvafiq sahələri üzrə ilkin sənədlərin təkmilləşdirilməsini həyata keçirmək,

- İşçilərin əmək haqqıdan tutulan vergilərin və digər ödənişlərin vaxtlı-vaxtında ünvanlara köçürülməsini təmin etmək,

- Təsərrüfatların daxili ehtiyatlarının aşkar edilməsi məqsədilə müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin iqtisadi analizi həyata keçirilərkən sənədlərin dövriyyəsi sahəsində mühasibat uçotunun proqressiv forma və metodlarıının təkmilləşdirilməsinə yönəldilmiş tədbirlərin hazırlanmasında iştirak etmək,

- Hesabat üçün məlumatları hazırlamaq, mühasibat sənədlərinin qorunmasına nəzarət etmək, müvafiq qaydada arxivə vermək üçün onları rəsmiləşdirmək,

- Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin mühasibat uçotunun təçkili,

- Təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat uçotu hesablarında (həmçinin mühasibat uçotu registrlərində) düzgün əks etdirilməsi, ona nəzarət, operativ məlumatların təqdim edilməsi, mühasibat (maliyyə) hesabatlarının müəyyən edilmiş müddətlərdə tərtib və təqdim edilməsi, digər bölmə və xidmət sahələri ilə birlikdə təsərrüfatdaxili ehtiyatların aşkara çıxarılması və səfərbər edilməsi məqsədilə mühasibat uçotu və hesabatının məlumatları üzrə Təşkilatın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin iqtisadi təhlilinin həyata keçirilməsi, inventarizasiyanın aparılması;

- Vergi orqanlarına qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi hesabatının təqdim edilməsi;

- Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə mühasibat sənədlərinin və vergilərin hesablanması və ödənilməsi üçün zəruri olan digər sənədlərin, habelə alınan gəliri, çəkilən xərcləri və ödənilən (tutulan) vergiləri təsdiq edən sənədlərin saxlanılması;

- Təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı vergi qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş zəruri sənədlərin, hesabatların tərtibatı və vergi orqanlarına təqdim edilməsi;

- Əmr, Təlimat və müqavilələrə uyğun yığım və tariflərin yığılmasının düzgünlüyünün yoxlanılması;

- Müştəri və tərəf müqabillərə hesabların təqdim edilməsi, qarşılıqlı hesabların tutuşdurulması;

- Statistik hesabatların təhvil verilməsi üçün məlumatların hazırlanması;

- Təşkilatın bütün ilkin sənəd işinin və uçot siyasətinin tərtibi;

- Sənədlərin düzgün və vaxtında rəsmilləşdirilməsi;

- Pul vəsaitlərin və maddi-əmtəə sərvətlərin əskikiliyin, qanunsuz istifadənin qarşısını almaq məqsədilə tədbirlərin görülməsi.

- Maliyyə vəsaitlərin hərəkətinin uçotun aparılması və maliyyə uçotun standartlarına uyğun olaraq maliyyə fəaliyyətinin nəticələri barədə hesabatların tərtibatı.

 


 If you are interested please  

1 - just register as a candidate- http://www.azinka.az/index.php?lang=en&a=v13zps.rcjeloz_0  ,

2 - fill your CV completely

3 – apply for the position from the link -   http://www.azinka.az/is_muraciet.php?goster=2275&poz_prof_sahe=15&id=103&name=Holding&lang=en   

or send your CV to resume@azinka.az      with the subject.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMATION!!!

 

After a year of intensive work on the web-page, azinka.az, is proud to introduce our new online recruitment system. The main features are:

 

· Privacy

· Online partnership(7/24) and individual account panel

· CV in any language

· Deactivating feature of your CV

· Hidden CV feature (without name, company name and contact numbers)

· More than hundreds/increasing volume of companies

· Job postings without visiting the web-site (by industry, profession etc)

· And other effective features

 

 Don’t hesitate to sign up at www.azinka.az. No one will bother you until you are interested in a position. Just register as a candidate, fill your CV and wait for a suitable position to be emailed to you.

 

 

OUR NETWORK IS EXPANDING. BE THE FIRST INFORMED!!!

 

 For Organizations
Login In:

Password:


Forget Password
New User


FAQ                                       

Humanitar Fəaliyyət                       
Donorlar
Proqramların Təsviri
Projects
Fəaliyət Xəritələri
 

Görüşlərin Protokolları
Hesabatlar və Qiymətləndirmələr
Press relizlər
Hadisələr və Elanlar
İş yerləri
İş axtaranlar
Qanunvericilik

EmploymentEmployment
Log In:

Password:


Forget Password
New User

EmploymentEmployment
EmbassiesEmbassies
GalleryGallery
ForumForum
GuestbookGuestbookTop on A-Z.az


About AzerWebAbout AzerbaijanContacts